LCS-Polska

Operat ochrony powietrza – dokumenty, pozwolenia

Operaty ochrony powietrza to dokumenty stanowiące podstawę do uzyskania pozwolenia na emisję pyłów bądź gazów do powietrza. Dokumentem, który bierze się pod uwagę w przypadku sporządzania, zamiennie nazywanych Operatów Środowiskowych, jest art. 220 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

 

Wprowadzanie do powietrza pyłów bądź gazów pochodzących z instalacji, najczęściej wymaga uzyskania stosownego pozwolenia. Ustawa przewiduje również takie przypadki, gdy uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane. W takim wypadku uwzględniany jest rodzaj oraz skala działalności prowadzona w instalacjach, także rodzaje i ilość gazów bądź też pyłów, które z instalacji wprowadzane są do powietrza. Wedle rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880), a także rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów bądź pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 881) określone zostają szczegółowo rodzaje instalacji, z których emisja gazów bądź pyłów do powietrza nie wymaga uzyskania pozwolenia, jednakże mimo tego wymaga wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

 

Operat ochrony powietrza – cena

Cena operatu ochrony powietrza zależy od wielu czynników i najczęściej ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i przedsięwzięcia. Interesuje Cię wykonanie operatu ochrony powietrza? Skontaktuj się z nami!

 

Wydawane pozwolenie zwykle obowiązuje nie dłużej niż 10 lat, co wynika z zapisów Ustawy Prawa o ochronie środowiska. W przypadku, gdy podmiot korzystający z instalacji wydzielających pyły bądź gazy do środowiska, wymagający uzyskania pozwolenia będzie działał bez jego przyznania, będzie musiał ponieść opłaty podwyższone o 500%.

 

Instalacje, które wprowadzają do powietrza pyły bądź gazy, ale nie potrzebują pozwolenia, biorąc pod uwagę skalę działalności prowadzonej w instalacjach to:

 

  • instalacje energetyczne, gdzie proces spalania paliwa prowadzi finalnie do wytworzenia wyłącznie energii, o mocy nominalnej od 1 MW do 5 MW – w przypadku opalania węglem kamiennym, 10 MW – w przypadku opalania biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, biopaliwami ciekłymi lub opalania olejem opałowym, benzyną, z zastrzeżeniem, iż nominalna moc cieplna, jaka zostaje wprowadzona w węglu kamiennym, nie przekracza 5 MW, 15 MW – w przypadku opalania paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, biopaliwami ciekłymi, benzyną, z zastrzeżeniem nie przekroczenia 10 MW wprowadzonej nominalnej mocy cieplnej.
  • Instalacje inne niż energetyczne, gdzie nominalna moc cieplna wynosi od 0,5 MW do 1 MW.