LCS-Polska

Wniosek o pozwolenie zintegrowane – sprawdź czy go potrzebujesz!

Pozwolenie zintegrowane to zbiór przepisów administracyjnych regulujących zasady wprowadzania substancji lub energii, powodujących zanieczyszczenie środowiska.  Posiadanie pozwolenia zintegrowanego pozwala na prowadzenie działalności związanej z wytwarzaniem zanieczyszczeń stałych, płynnych lub gazowych. Instytucja wydająca pozwolenie bierze pod uwagę wszelkie aspekty wpływu danej działalności na środowisko. Należą do nich: wykorzystanie wody, odpływ ścieków, emisje do powietrza, poziom hałasu, powstawanie różnorodnych odpadów pochodzących z przemysłu paliwowo-energetycznego, chemicznego, mineralnego, metalurgicznego, gospodarką odpadami technologicznymi, komunalnymi, pochodzącymi z rolnictwa-ubojnie, mleczarnie, garbarnie.

 

fotolia_126969362_subscription_monthly_m-1024x576.jpgWszelkie instalacje (elektryczne, wodne, gazowe, chemiczne itp.) muszą również spełniać wymagania tzw. najlepszej dostępnej techniki, a ich wykorzystanie nie może zagrażać środowisku. Jednocześnie pomiar tychże parametrów określają graniczne wielkości emisyjne wskazane przez rozporządzenia Ministra Środowiska. Pozwolenie zintegrowane musi korelować z BAT. Powinna być również przestrzegana reguła, by zmniejszenie szkodliwości jednego komponentu nie wpłynęło na powiększenie obciążeń środowiskowych przez pozostałe komponenty. Komisja badająca stopień produkcji substancji uznawanych za szkodliwe lub wręcz toksyczne przeprowadza badania i tworzy raport początkowy. W raporcie tym odnotowuje stan zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych substancjami mającymi wpływ na wystąpienie ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Na podstawie wstępnych danych analizuje się stan środowiska po ewentualnym zaprzestaniu działalności związanej z ryzykiem wystąpienia zagrożenia wprowadzania do środowiska substancji uznawanych za niebezpieczne. 

 

Wniosek o pozwolenie zintegrowane – cena


Cena za przygotowanie wniosku pozwolenia zintegrowanego nie jest stała. Ustalamy ja indywidualnie po wcześniejszej konsultacji z klientem oraz weryfikacji danego projektu. Na cenę wniosku maja wpływ takie czynniki jak np. wielkość i ilość instalacji.

 

Prawnicy z Legal Consulting Services pomogą Ci napisać wniosek o pozwolenie zintegrowane Gdańsk z uwzględnieniem wszelkich wymagań stawianych przez organy decyzyjne. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Przyjdź, zadzwoń lub skontaktuj się z nami drogą elektroniczną via e- mail, a nasz zespół przeanalizuje Twoją sytuację i przygotuje indywidualną ofertę!

 

Może zainteresuje Cię również artykuł Raport początkowy- wnioski, ekspertyzy